Mideastweb: Middle East

 ושבו מתנחלים לגבולות

גשר

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_goal.gif (300 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

heb_but_ed.gif (286 bytes)

   

English Version: Bringing the Israeli Settlers Home

להחזיר הביתה, טיפין טיפין

מאמר מערכת של "הארץ"

גם אם יש מתנחלים שלעולם לא יסכימו לוותר על החיים בהתנחלויות, מאמר המערכת טוען כי באמצעות חקיקת פינוי-פיצוי הכנסת יכולה לייצר "אווירה מדינית ופוליטית של התכנסות לכיוון הקו הירוק."

(פורסם ב"הארץ" ב- 4 בדצמבר 2007)

תל-אביב - מאז הוקמה גדר ההפרדה נקלעו אלפי מתנחלים החיים ממזרח לגדר למצב אישי בלתי ברור. ההמתנה להסכם מדיני שיקבע את גבול הקבע היא מורטת עצבים למי שרוצים לחיות חיים נורמליים. על פי הסקרים, כ-20 אלף מתנחלים לפחות היו רוצים להתפנות כבר כעת מיישובים שממזרח לגדר, אם יקבלו פיצוי שיאפשר להם לקנות בית חדש.


הצעת חוק "פדיון הבית", שהונחה על שולחן הכנסת כבר לפני חצי שנה על ידי חברי הכנסת קולט אביטל ואבשלום וילן, מציעה מנגנון של פיצוי מיידי למי שרוצה לעזוב את ביתו כבר כעת. השבוע הודיע יו"ר מפלגת העבודה, אהוד ברק, שמפלגתו תתמוך בחקיקה זו ובכך נתן תנופה מחודשת להצעת החוק הפרטית.


הקמת גדר ההפרדה יצרה קו גבול משוער בין ישראל לפלשתינאים, ומי שיודע לקרוא את המפה מבין, שבכל הסכם שייחתם לא תהיה ריבונות ישראלית מעבר לקו זה. הסדר הוגן של פינוי-פיצוי על בסיס פרטני יהיה פתרון למי שרוצים להתפנות כבר עכשיו וגם ייצור אווירה מדינית ופוליטית של התכנסות לכיוון הקו הירוק.


יש להניח, כי תמיד יישארו על מקומם האידיאולוגים של ארץ ישראל השלמה, אך כל האחרים יוכלו להעביר את ביתם לממשלה ולקבל פיצוי שיאפשר להם לבנות חיים חדשים. הח"כים וילן ואביטל ייסדו את תנועת "בית אחד", שייעודה לעודד הגירה מרצון מההתנחלויות לישראל ונתמכת בידי ח"כים רבים, בהם גם השרים עמיר פרץ, יולי תמיר, עמי אילון ויצחק הרצוג. אמנם הממשלה אינה תומכת בחוק, אך די בכך שיו"ר העבודה הודיע שהוא מאמץ אותו כדי שתינתן לו תנופה בכנסת.


התחלה של פינוי מעשי תאותת לעולם ולציבור בישראל, כי נאומי אנאפוליס לא היו רק נאומים. אין סיבה להפוך את המתנחלים בגדה לקלפי מיקוח במשא ומתן מדיני, כשכל אחד יודע שרוב הציבור בישראל אינו תומך בהמשך קיומן של התנחלויות בלב אוכלוסייה פלשתינית. חוק פינוי מרצון למתנחלים יכול לשמש מצע מעודכן למפלגת העבודה כשייערכו בחירות. על פי סקר דעת קהל שנערך על ידי מכון "דחף" וקלמן גייר התברר, כי 80% מהציבור תומכים בו. צבי קצובר, ראש מועצת קרית ארבע, מודה, כי חוק פינוי מרצון יכול לפתות רבים לנטוש את קרית ארבע, עיר שגרים בה בעיקר אנשים שחיפשו פתרון דיור.


טענתו של אהוד אולמרט, כי מוקדם לחוקק חוק פינוי-פיצוי למתנחלי הגדה, מלמדת על חששו מפירוק הקואליציה. השאלה היא, אם מפלגות כמו ש"ס וישראל ביתנו צריכות להתנגד לחוק שאינו כופה פינוי, אלא מאפשר הזדמנות הוגנת למי שרוצה בכך לקבל גמול ראוי של כמיליון שקל למשפחה. פינוי התנחלויות בהדרגה הוא אחד מלקחי ההתפנות מרצועת עזה, והוא יכול לצמצם חלק מהדרמה והטראומה של פינוי כולל אחרי הסכם מדיני.

# # #

המאמר מופץ על-ידי שירות החדשות של "קומון גראונד" (CGNews) ואפשר למצוא אותו ב- www.commongroundnews.org.

פורסם ב"הארץ" ב- 4 בדצמבר 2007, www.haaretz.co.il

 

 


.c

 

 

שער רשת המזרח התיכון

Mideastweb Middle East

Map of Palestine Map of Israel Map of Iran Map of Syria Map of Afghanistan Jerusalem Detail Map  Map of Egypt Dictionary Middle East Recipes Jerusalem/Quds to Jericho   Israeli-Palestinian History   Middle East Countries   Detailed Iraq Map Map of Iraq Baghdad Map Iraq Iran Islam History History of Arabia   Egypt  History of Israel & Palestine  Israel-Palestine Timeline  History of Zionism Israeli-Palestinian Conflict in a Nutshell Population of Ottoman Palestine Palestinian Parties and armed Groups Middle East Maps  Hamas  MidEastWeb Middle East Master Reference and External Sources

צעדים של אמון