Mideastweb: Middle East

poetry.gif (4599 bytes)
MideastWeb Poetry       MidEastWeb Culture
toppan.gif (1551 bytes)

Middle East Mewzine peacewatch contents books history culture dialog links more links donations

רימון ה"סולחה"

מאת עדה אהרוני

 

המתן, חכה, חכה, בן דודי,

אל תפתח עדיין את רימון הסולחה העסיסי-

אמור לי קודם מדוע אין העולם יודע

שגם אתה ועוד מליון יהודים מארצות ערב,

היה עליכם לפרוש את כנפיכם  אל המרחב

כמונו הפליטים הפלסטינים

ולעוף עם הרוח מבתיכם החמים

בכנפיים שבורות וכיסים ריקים?

 

"אלה פאת מאת" - מה שעבר מת -

ומדוע זה בכלל חשוב להזכיר את זאת כעת,

בוא לא נתמהמה ונפתח את הרימון.

 

עדיין לא, חכה, חכה, בן דודי.

פניה היפות של סולחה, שומרת הכבוד,

פתאום מפנה אלי את ברק חיוכה ואת לב סודה,

את צעיפה השחור מלא הדמעות היא מסירה

וחושפת צדק כפול ואמת כפולה -

היא מבהירה בחכמה שאין אנו ה"אנדרדוגז" היחידים,

טרגדיה כאובה זו היא כמו בכל המלחמות ובכל הסכסוכים

נחלת שני הצדדים.

 

"תבורכי סולחה היקרה  בת האמת הכפולה!

על כן, הבה נפתח כעת את רימון הסולחה?"

 

עדיין לא, עדייו לא, חכה, חכה, בן דודי.

 קל יותר לסלול את שביל השלום

שלובי זרוע עם סודה של סולחת התקווה -

כי שתי טרגדיות אינן מוחקות זו את זו

אך כאשר אני מודע שהצד השני

שילם את תנאיה הקשים של הסולחה

כבר לפני חצי מאה -

כעת אני יכול להזדהות אתך בן דודי המזרח תיכוני

 והנך יכול להזדהות איתי -

כי אנו לא רק בני דודים אלא גם קורבנות הדדיים.

 

עכשיו סוף, סוף, בוא נפתח את רימון הסולחה -

הבה נטעם יחדיו את גרעיניה האדומים העסיסיים,

השופעים והמרפים

 

poetengbut.gif (1488 bytes)  

Ada Aharoni is an Israeli poet, writer and professor. Ada was born in Cairo, lives in Haifa, and is  President of IFLAC: PAVE PEACE, the International Forum for Literature and Culture of Peace. She writes in Hebrew and English, and her works have been translated into Arabic.